Proiecte UE

 

„DIVERSIFIAREA ACTIVITATII SOCIETATII ABC-CON-INTERNATIONAL SRL”

SC ABC-CON-INTERNATIONAL SRL anunta:
Finalizarea activitatilor din cadrul proiectului „Diversificarea activitatii societatii ABC-CON-INTERNATIONAL SRL” – cod SMIS 136789.

Proiectul a fost finantat prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020”, Prioritatea de investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, nr. apel de proiecte„POR/694/2/2/Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC, în baza Contractului de finanțare nr. 7377 / 21.12.2021, incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management si cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord – Est, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional la nivelul Regiunii Nord – Est.

Data inceperii proiectului: 21.12.2021
Data finalizarii proiectului: 31.12.2023

Locul de implementare al proiectului este in Intravilan Catamaresti – Deal, numar cadastral 59473, judet Botosani.

Valoarea totala a proiectului a fost de 9.804.710,74 lei, din care 4.724.373,54 lei reprezinta finantare nerambursabila.

Obiectivul general: ” Creșterea competitivității economice a societății ABC-CON-INTERNATIONAL SRL „.

Rezultate: Prin intermediul proiectului a fost construita o hala de productie in suprafata de 595 mp, achizitionate 24 de utilaje pentru fabricarea elementelor de dulgherie si tamplarie pentru constructii, respectiv: circular de spintecat multilamă, ferăstrău circular tip pendulă, mașină de rindeluit pe 4 fețe cu 6 arbori, linie de optimizare, linie de îmbinat în dinți automată, mașină de rindeluit la grosime, presă mecanică, mașină de aplicat adeziv, mașină de rindeluit pe 4 fețe, mașină de frezat și profilat, mașină de frezat în lanț, mașină de calibrat și șlefuit, circular cu masă mobilă, mașină de șlefuit cu bandă orizontală, presă electro – hidraulică, ferăstrău panglică vertical, mașină de îndreptat, compresor cu șurub, cabină de vopsire, unitate de condiționare a aerului, sistem centralizat aspirație / filtrare, centru de prelucrare cu comandă numerică în 5 axe, cameră de uscare lemn, linie de finisaj ferestre si au fost create 4 locuri de munca, dintre care 1 loc de munca este pentru persoane defavorizate. Alte rezultate obtinute prin implementarea acestui proiect: participare targ international, certificare sisteme de management, certificare proces de productie.

Impactul investitiei la nivelul localitatii / regiunii: crearea a 4 locuri de munca

Persoana de contact: Tarnita Mihai – Catalin – Administrator

http://www.fonduri-ue.ro
www.inforegio.ro
facebook.com/inforegio.ro

SC ABC-CON-INTERNAȚIONAL SRL
Date de contact: Adresa: Municipiul Botoșani, Calea Națională, nr. 233, județ Botoșani, cod postal 710365
Telefon: 0751/494362, e-mail: abc.international26@yahoo.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020