Certificari

Conducerea S.C. ABC-CON INTERNATIONAL S.R.L s-a angajat pentru implementarea si dezvoltarea Sistemului Integrat de Management Calitate + Mediu +Energie + Securitate si Sanatate in Munca si al Responsabilitatii Sociale precum si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii acestora prin:

⦿ Stabilirea politicii si obiectivelor de calitate, mediu, de gestionare a energiei si securitate si sanatate in munca la nivelele relevante din societate si a programelor de mentinere si imbunatatire.

⦿ Asigurarea structurilor si a resurselor necesare pentru sustinerea planificarii startegice si sistemului de management integrat.

⦿ Comunicarea in cadrul societatii si catre alte parti interesate a importantei satisfacerii cerintelor clientilor, a cerintelor legilor si reglementarilor in vigoare.

⦿ Satisfacerea necesitatilor actuale si viitoare ale intregului personal, ale proprietarilor, partenerilor, si a cerintelor autoritatilor legale.